rss
shoties | 31 May 2013 18:00:06

what if i told you that you never get out from bronze

what if i told you that you never get out from bronze

report +fav

See more

HIKU!

HIKU!
+fav

AD Nidalee

AD Nidalee
+fav

Alex Ich Pentakill !

+fav

Garen

Garen
+fav
TOP ^^
wait... ... wait...